Southaven (47)- Middleton (59)
Emily Evans 12, Astraea Moore 13, Erica Jones 4

Cordova (36)- Whitehaven (61)
Zakyia Head 2

Advertisements